Uczestnicy projektu opowiadają o swoim udziale w projekcie

Artasz ma ręce pełne roboty - staż w Etno Cafe w Warszawie 

{youtube}Hh7GLwNwe_s&t=17s{/youtube}

 

Asia jest na stażu w pracowni florystycznej w Końskich - to piękne miejsce!

Magda opowiada o swoim stażu w przedszkolu.

 

Projekt "4 kroki" skierowany jest do młodych osób głuchych, w wieku 18-29 lat, absolwentów SOSW, biernych zawodowo, z terenu województw: mazowieckie, małopolskie, świętokrzyskie, lubelskie, podkarpackie, warmińsko-mazurskie, kujawsko - pomorskie i pomorskie.

 Cele projektu to:

* podniesienie aktywności edukacyjno-zawodowej oraz zwiększenie zdolności do zatrudnienia
w grupie 80 osób- absolwentów SOSW z wadami słuchu;

* wyposażenie ich w kwalifikacje zawodowe (szkolenia zawodowe wraz z egzaminem;

* przygotowanie i umożliwienie podejścia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przed OKE) oraz kompetencje zawodowe i społeczne niezbędne na rynku pracy (warsztaty life skills);

* uzupełnienie edukacji formalnej (przygotowanie do egzaminu dojrzałości);

* umożliwienie zdobycia doświadczenia zawodowego (staże zawodowe).

 

Planowane efekty:

* opracowanie 80 Indywidualnych Planów Działania w obszarze rozwoju zawodowego;

* nabycie przez 36 uczestników projektu (UP) kwalifikacji zawodowych zbieżnych z potrzebami lokalnego/regionalnego rynku pracy potwierdzonych certyfikatem wysokiej jakości;

* potwierdzenie kwalifikacji w zawodzie przez 2 UP poprzez zdanie egzaminu przed OKE;

* nabycie kompetencji społeczno-zawodowych koniecznych do wejścia i utrzymania się na otwartym rynku pracy przez 64 Uczestników Projektu;

* uzupełnienie poziomu edukacji formalnej o poziom wykształcenia średniego przez 4 Uczestników Projektu;

* nabycie praktycznego doświadczenia zawodowego przez 54 Uczestników Projektu;

* podjęcie zatrudnienia przez 14 Uczestników Projektu.

 

Wartość projektu: 1 885 296,00 zł.

w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 588 927,46 zł.