Warsztaty Life Skills 

info w PJM 

 

info tekst https://drive.google.com/file/d/0Bw5fCyS-k5p6WjBHZUtUeHJGY28/view?usp=sharing 

program https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LBo1CoJaR-Koxpl_B5_036TMrqw3TadTE-c7GwV9QNM/edit?usp=sharing

 

 

Uczestnicy projektu zachęcają do udziału:

 

Projekt "4 kroki-zachód" skierowany jest do młodych osób głuchych, w wieku 18-29 lat, absolwentów SOSW, biernych zawodowo, z terenu województw: łódzkie, wielkopolskie, zachodniopomorskie, śląskie, dolnośląskie, lubuskie.

 Cele projektu to:

* podniesienie aktywności edukacyjno-zawodowej oraz zwiększenie zdolności do zatrudnienia
w grupie 80 osób- absolwentów SOSW z wadami słuchu;

* wyposażenie ich w kwalifikacje zawodowe (szkolenia zawodowe wraz z egzaminem;

* przygotowanie i umożliwienie podejścia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przed OKE) oraz kompetencje zawodowe i społeczne niezbędne na rynku pracy (warsztaty life skills);

* uzupełnienie edukacji formalnej (przygotowanie do egzaminu dojrzałości);

* umożliwienie zdobycia doświadczenia zawodowego (staże zawodowe).

 

Planowane efekty:

* opracowanie 80 Indywidualnych Planów Działania w obszarze rozwoju zawodowego;

* nabycie przez 36 uczestników projektu (UP) kwalifikacji zawodowych zbieżnych z potrzebami lokalnego/regionalnego rynku pracy potwierdzonych certyfikatem wysokiej jakości;

* potwierdzenie kwalifikacji w zawodzie przez 2 UP poprzez zdanie egzaminu przed OKE;

* nabycie kompetencji społeczno-zawodowych koniecznych do wejścia i utrzymania się na otwartym rynku pracy przez 64 Uczestników Projektu;

* uzupełnienie poziomu edukacji formalnej o poziom wykształcenia średniego przez 4 Uczestników Projektu;

* nabycie praktycznego doświadczenia zawodowego przez 54 Uczestników Projektu;

* podjęcie zatrudnienia przez 14 Uczestników Projektu.

 

Wartość projektu: 1 885 296,00 zł.

w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 588 927,46 zł.