Rozpoczęcie kolejnych szkoleń komputerowych dla beneficjentów

Aktywni głusi po 40-stce