Aktywni głusi po 40-stce

Trwają kursy komputerowe

W siedzibie PZG w Łodzi odbywają się ostatnie kursy komputerowe dla beneficjentów projektu. Kursy odbywają się dwa razy w tygodniu dla każdej  z grup. Nauczane są podstawy obsługi komputera oraz internetu, tak niezbędnego w dobie dla osób niesłyszących w celu porozumiewania się i komunikacji między sobą oraz w ułatwianiu codziennego funkcjonowania.

 

Zdjęcia (I grupa komputerowa):

Zdjęcia (II grupa komputerowa):