Aktywni głusi po 40-stce

Informacje o projekcie

Od września 2011r do sierpnia 2013r Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki realizuje projekt "Aktywni głusi po czterdziestce".   

Projekt skierowany jest do  osób z uszkodzonym słuchem niezatrudnionych w wieku 40-64 lata posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego oraz miasta Łodzi.

W ramach projektu realizowane są następujące działania.

Usługi indywidualne:

  • pomoc specjalistów ds. rehabilitacji we wszelkich sprawach życiowych: pomoc w pisaniu podań, pomoc w  sprawach urzędowych, pomoc w rozwiązywaniu problemów,

  • usługi tłumaczy języka migowego: tłumaczenie z i na język migowy: w urzędzie , u lekarza, w szkole itp.

  • usługi psychologa - pomoże rozwiązać problemy osobiste oraz rodzinne
  • usługi doradcy zawodowego - udzieli informacji w zakresie możliwości dokształcania się, zmiany kwalifikacji zawodowych, zmiany pracy itp

Prowadzone są w ramach projektu też zadania grupowe są to:

  • prowadzenie świetlic dla osób dorosłych niesłyszących i słabosłyszących - miejsca spotkań osób głuchych, gdzie mogą wymienić bieżące informację, dowiedzieć się ciekawych rzeczy na różne aktualne tematy
  • organizowanie  imprez  integracyjnych  np. Andrzejki, Wigilie, Wielkanoc, Międzynarodowy Dzień Głuchego,
  • zorganizowanie warsztatów psychologicznych - warsztaty dla kobiet rozwijające kompetencje i umiejętności społecznych
  • organizacje szkoleń zawodowych - szkolenie zawodowe  będą prowadzone w języku migowym i z ciekawych zawodów.

Projekt realizowany jest  w 8 kołach terenowych tj.: w Łodzi, Kutnie, Piotrkowie Trybunalskim, Radomsku, Sieradzu, Skierniewicach, Tomaszowie Mazowieckim oraz Wieluniu.

Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach programu Kapitał Ludzki,  instytucją  pośredniczącą w przekazywaniu dofinansowania i sprawowaniu kontroli jest Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi.

Zapraszamy wszystkich do biura projektu do siedziby PZG ul. Nawrot 94/96 w celu uzyskania bliższych informacji.