Aktywni głusi po 40-stce

Ruszyły szkolenia komputerowe

Z początkiem lutego zaczęły się  dwa szkolenia  komputerowe dla 20  beneficjentów projektu "Aktywni głusi po 40". Osoby uczestniczące w szkolenia zdobędą wiedzę z zakresu obsługi komputera, Internetu, systemu Windows, MS  Word, MS Excel, programów graficznych.

Te umiejętności podniosą ich kwalifikacje zawodowe. Kurs kończy się egzaminem i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Grupa I

Grupa II

Warsztaty dla kobiet

Zapraszamy na warsztat!!!

Informujemy, że w ramach projektu zorganizowany będzie wyjazdowy warsztat umiejętności i kompetencji społecznych przeznaczony dla kobiet zapisanych do projektu "Aktywni głusi po czterdziestce". Na warsztatach będzie można dowiedzieć się wiele o sobie, o swoich mocnych i słabych stronach, będą budowane umiejętności asertywności, wzajemnej komunikacji itp.

Czytaj więcej: Warsztaty dla kobiet

Imprezy integracyjne

W ramach projektu  zostały zorganizowane  imprezy integracyjne z okazji Andrzejek oraz Wigilii Bożego Narodzenia w kilku ośrodkach terenowych (min. Łódź, Kutno, Piotrków Trybunalski, Skierniewice). Imprezy były okazją do spotkania się , wspólnego spędzenia czasu oraz wzajemnej integracji środowiskowej.

Czytaj więcej: Imprezy integracyjne

Kursy, kursy...

Zapraszamy osoby niesłyszące i słabosłyszace  nieaktywne zawodowo  w wieku 40-64  do udziału w projekcie "Aktywni głusi po czterdziestce".

W ramach projektu zorganizowane w niajbliższym czasie  będą kursy:

  1. Komputerowy
  2. Florystyczny
  3. Języka angielskiego
  4. Kulinarny

Czytaj więcej: Kursy, kursy...

Dyżury psychologów i doradców zawodowych

W ramach projektu od października 2012 odbywają się dyżury psychologów oraz doradców zawodowych w każdym Ośrodku Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących w woj. łódzkim.  Zajęcia są prowadzone przez doświadczonych psychologów i doradców zawodowych i tłumaczone są na język migowym.  

Czytaj więcej: Dyżury psychologów i doradców zawodowych