gnrp16.png

Projekt "4 KROKI II" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Niepełnosprawnemu pracownikowi przysługują dodatkowe uprawnienia. PDF Drukuj Email

1.    Czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. Od 2012 roku korzystanie ze skróconego czasu będzie możliwe tylko wtedy , jeżeli lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne lub lekarz sprawujący opiekę nad osobą niepełnosprawną wyda zaświadczenie o konieczności skrócenia czasu pracy.

2.    Osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych.

3.    Osoba niepełnosprawna ma prawo do dodatkowej 15 minutowej przerwy w pracy, którą może wykorzystać na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek.

4.    Osobie niepełnosprawnej (która przepracowała cały rok) z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności przysługuje dodatkowo 10 dni urlopu wypoczynkowego.


W przypadku osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności łączny urlop wynosi:

 • 30 dni- jeżeli osoba jest zatrudniona mniej niż 10 lat,
 • 36 dni- jeżeli osoba jest zatrudniona co najmniej 10 lat.

Niepełnosprawny pracownik posiadający orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności nie  może skorzystać z dodatkowego urlopu.


5.    Osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ma prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawdo wynagrodzenia:

 • do 21 dni roboczych na udział w turnusie rehabilitacyjnym, nie częściej niż dwa razy w roku
 • na badania specjalistyczne
 • na zabiegi lecznicze lub usprawniające (jeżeli nie mogą być wykonywane poza godzinami pracy).

Przyciemnj tlo

 
Dofinansowania dla pracodawców do miesięcznych wynagrodzeń pracy osób niepełnosprawnych PDF Drukuj Email

O dofinansowanie do miesięcznej wypłaty mogą się starać pracodawcy prowadzący Zakłady Pracy Chronionej, pracodawcy zatrudniający mniej niż 25 pracowników, oraz pracodawcy zatrudniający więcej niż 25 pracowników. Pracodawcy nie mogą znajdować się w trudnej sytuacji ekonomicznej według kryteriów określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej. Dofinansowanie do wynagrodzenia przysługuje pracodawcy do każdej osobie niepełnosprawnej zatrudnionej na etacie.

Pracodawca zatrudniający więcej niż 25 pracowników żeby dostać dofinansowanie do miesięcznych wypłat dla osób niepełnosprawnych musi spełnić warunki:

 • nie może mieć długów w PFRON (Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)
 • zatrudnić osobę niepełnosprawną na nowe stanowisko pracy, nie może zwolnić pracownika i na to miejsce zatrudnić osobę niepełnosprawną
 • jeżeli osoba niepełnosprawna jest zatrudniana na miejsce pracownika, który odszedł z pracy  jeżeli:

-    zakończono umowę z tym pracownikiem z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych,
-    pracownik sam złożył wypowiedzenie,
-     umowa została zakończona za obustronną zgodą
-     pracownik przeszedł na rentę (problemy zdrowotne, nie pozwalają mu pracować)

 • musi wykazać w swoim zakładzie 6% etatów pracowników niepełnosprawnych


Kwota miesięcznego dofinansowania nie może przekraczać 90% poniesionych miesięcznie kosztów płacy. A w przypadku pracodawcy wykonującego działalność gospodarczą 75% tych kosztów. Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzenia pracownika finansowanego ze środków publicznych.


W okresie od lipca do grudnia 2012r. dofinansowanie wynosi:

 • 180% najniższego wynagrodzenia (dotyczy to osób niepełnosprawnych zaliczanych do znacznego stopnia niepełnosprawności)
 • 115% najniższego wynagrodzenia (dotyczy to osób niepełnosprawnych zaliczanych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności)
 • 45% najniższego wynagrodzenia (dotyczy osób niepełnosprawnych zaliczanych do lekkiego stopnia niepełnosprawności)


Zmiany dofinansowania w 2013

Od stycznia 2013 roku Zakłady Pracy Chronionej i pozostali pracodawcy będą otrzymywali takie same dofinansowania:

 • 180% najniższego wynagrodzenia (dotyczy to osób niepełnosprawnych zaliczanych do znacznego stopnia niepełnosprawności)
 • 100% najniższego wynagrodzenia (dotyczy to osób niepełnosprawnych zaliczanych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności)
 • 40% najniższego wynagrodzenia (dotyczy osób niepełnosprawnych zaliczanych do lekkiego stopnia niepełnosprawności).

Przyciemnj tlo

 
Jak sprawdzić umiejętności przyszłego pracownika PDF Drukuj Email

Osoby niesłyszące będą na ogół posiadać mniejsze umiejętności autoprezentacyjne niż osoby słyszące. Pamiętaj jednak, że nieumiejętność opowiadania o swoich umiejętnościach nie oznacza ich braku.

JAK SPRAWDZIĆ UMIEJĘTNOŚCI PRZYSZŁEGO PRACOWNIKA

Niesłyszący kandydaci i kandydatki na ogół będą dysponować mniejszą niż osoby słyszące znajomością języka polskiego (czytanie i pisanie). W przypadku osób starszych można łatwo sprawdzić jej umiejętności poprzez: zapoznanie się z CV, poproszenia kandydata/kandydatki o wykonanie konkretnej pracy. Zamiast rozmowy zaplanuj pokaz umiejętności. Poproś niesłyszącego kandydata, żeby zaprezentował co umie. Możesz też umówić się na 2-3 dniowy okres próbny. Będziesz wtedy w stanie ocenić czy kandydat spełnia Twoje oczekiwania.

W przypadku osób młodszych, które nie mają jeszcze doświadczenia zawodowego można: sprawdzić w CV czy osoba zdała w szkole egzamin zawodowy ? będzie to oznaczać, że kandydat opanował w wystarczającym stopniu umiejętności przewidziane w procesie kształcenia. Jeśli chcesz sprawdzić jakie standardy obowiązują na egzaminach zawodowych w poszczególnych zawodach to skorzystaj z informacji zawartych na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. W ten sposób będziesz mógł zbudować sobie wyobrażenie o potencjalnych umiejętnościach absolwenta lub absolwentki. przyjąć pracownika na staż aby już na stanowisku pracy nabywał potrzebnych umiejętności zawodowych.

 

Źródło: www.glusi.org.pl

 
O co pytają głusi pracownicy PDF Drukuj Email

Pracodawca, który podejmuje decyzję o spotkaniu z głuchym kandydatem do pracy może spotkać się z innym niż w przypadku osób słyszących zestawem pytań dotyczących przyszłej pracy. Osoby głuche na ogół dość szczegółowo pytają o charakter pracy, miejsce wykonywanej pracy, godziny, wymiar pracy i dochody. Oceniając zachowanie głuchych pracowników i pracowniczek pamiętaj, że mogą oni mieć inny niż ty system wartości.

 

Więcej…
 
Przygotowanie zawodowe głuchych PDF Drukuj Email

Można pokusić się o sporządzenie przykładowego profilu zawodowego osoby niesłyszącej.

Głuche osoby, które posługują się w komunikacji językiem migowym na ogół będą miały ukończoną szkołę zawodową lub technikum w jednym z ośrodków dla osób niesłyszących.

 

Więcej…
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL