gnrp16.png

Projekt "4 KROKI II" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zakaz dyskryminacji pracowników z niepełnosprawnością PDF Drukuj Email

Niepełnosprawność wszelakiego rodzaju jest jednym z kilkunastu elementów wymienianych przez prawo, który nie może powodować niezatrudnienia lub też zwolnienia. Nie można odmówić przyjęcia do pracy lub też pozbawić kogoś zatrudnienia z tego tylko faktu, iż jest osobą niepełnosprawną - Kodeks pracy, art.113. Sytuacja taka nie może mieć miejsca

Przyciemnj tlo

Więcej…
 
Szczególne uprawnienia pracowników z niepełnosprawnością PDF Drukuj Email

Działanie zmierzające do ułatwienia osobie z niepełnosprawnością uzyskania oraz utrzymania odpowiedniego zatrudnienia i awansu realizowane jest poprzez rehabilitację zawodową, a w szczególności przez umożliwienie korzystania z poradnictwa zawodowego, szkoleń i pośrednictwa pracy.
Osoba zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna lub niepozostająca w zatrudnieniu poszukująca pracy może nieodpłatnie korzystać m.in. z następujących instrumentów rynku pracy:

Przyciemnj tlo

Więcej…