Tłumacze biegli języka migowego

Informacje

Biegłym ? tłumaczem języka migowego ? może być osoba , która ukończyła 21 lat życia oraz posiada ?Certyfikat drugi ? ?T2? ? tłumacz ? biegły w zakresie języka migowego ?lub tytuł eksperta tego języka, wydane przez Polski Związek Głuchych.

Dokumenty, które powinien złożyć kandydat na biegłego:

  • wniosek skierowany do Prezesa Sadu Okręgowego w Łodzi o ustanowienie biegłym sądowym (należy określić dziedzinę o ustanowieniu z której kandydat na biegłego wnosi);
  • życiorys;
  • kwestionariusz osobowy;
  • odpis dyplomu;
  • inne dokumenty potwierdzające znajomość dziedziny i ponadprzeciętne kwalifikacje zawodowe (gdy wniosek składa lekarz powinien mieć II stopień specjalizacji i prawo wykonywania zawodu);
  • pisemne oświadczenie, że korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
  • zaświadczenie o niekaralności, które można uzyskać w Punkcie Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego w Łodzi przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Al. Kościuszki 107/109. Opłata za wydanie zaświadczenie wynosi 50 zł;
  • kserokopia dowodu osobistego.

W przypadku gdy kandydat na biegłego przedstawia kserokopie dokumentów (np. odpis dyplomu, certyfikaty itp.) należy równocześnie przedstawić oryginały tych dokumentów celem poświadczenia za zgodność przedstawianej kserokopii.

Dokumenty wraz z wnioskiem składa się do Sądu Okręgowego w Łodzi, Pl. Dąbrowskiego 5, Oddział Administracyjny, pokój 123 (I piętro).

Szukaj

1 %

Skontaktuj się z nami

Zostań naszym klientem

Język migowy

4 kroki - 3 obszar

4 kroki

logotyp projektu 4 Kroki

Informacje RODO

Deaf Work

Harcerstwo kształci

Open learning

logo projektu Open to sign language

Edukacja dwujęzyczna

grafika przedstawiająca uchylone drzwi w pustej sali lekcyjnej. Na pierwszym planie napis "w stronę edukacji dwujęzycznej dzieci głuchych".

grafika-logotyp Facebook, link do fanpage na FB

Uwaga! Kultura!

Przewodnik po miastach

Spreadthesign - słownik

Deaf Code

AIDS i HIV

Internet - Uwaga!

Kurs komputerowy ICT

Łódzkie informatory

Świat Ciszy

Zapraszamy na stronę kwartalnika
www.swiatciszy.pl
wydawanego przez ZG PZG.

sieć PIRP

Należymy do Sieci Pozarządowych Instytucji Rynku PracyLogotyp Sieci Pozarządowych Instytucji Rynku Pracy

Deaf Studies w Polsce

Wiersze Tuwima

Obejrzyj w komórce

Dla Państwa wygody strona www pzg.lodz.pl używa plików cookies i podobnych technologii m.in. po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników, i w celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookie, których używamy i jak je usunąć, zobacz politykę prywatności.

Akceptuję ciasteczka z tej witryny.

EU Cookie Directive Module Information